Złamanie szyjki kości udowej

Złamanie szyjki kości udowej

Opis
Jest to całkowite lub częściowe złamanie kości udowej w jej części tworzącej staw biodrowy, zwanej szyjką kości udowej. Złamanie to dotyczy zazwyczaj ludzi starszych, przeważnie kobiet i jest najpoważniejszym powikłaniem osteoporozy. Ponad 50% tych złamań występuje u ludzi po 80 roku życia. Złamanie to zdarza się również u osób młodych i w średnim wieku, a jego przyczyną jest najczęściej poważny uraz.


Przyczyny
- Uraz – najczęściej upadek (u starszych) lub wypadek komunikacyjny (u młodszych)
- Złamanie samoistne – bez zauważalnego urazu, w przypadku istniejącej wcześniej, poważnej choroby stawu biodrowego.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu
- Osteoporoza, głównie pomenopauzalna
- Nowotwory kości
- Przyjmowanie leków obniżających odporność (np. leki sterydowe)
- Choroba osteogenesis imperfecta (wrodzona choroba kości, które są kruche i łatwo ulegają złamaniom)
- Zaburzenia gospodarki wapniowej
- Złe odżywianie, szczególnie niedobory wapnia i białka
- Choroby mózgu
- Uprawianie niebezpiecznych sportów

Typowe objawy:
• ból
• obrzęk
• skrócenie złamanej nogi
• niemożność stania
• niemożność chodzenia
• nieprawidłowa ruchomość części kończyny
• nienaturalna pozycja części dalszej kończyny

Powikłania złamania:

- wstrząs: każde złamanie może być przyczyną wstrząsu. W każdym przypadku złamania kości zostają również uszkodzone naczynia krwionośne. Wylew krwawy ogranicza się zwykle do okolicy złamania. Prowadzi to do wstrząsu.
- dodatkowe uszkodzenie tkanek, spowodowane samym urazem lub ostrymi krawędziami złamanych kości. Oprócz naczyń uszkodzeniu ulegają też nerwy i mięśnie, co objawia się zaburzeniami czucia i porażeniami.

Zapobieganie

Przede wszystkim należy dbać o jak najlepszy stan układu kostnego poprzez:
- Właściwe odżywianie, zapewniające wystarczającą dobową dawkę wapnia (1000-1500 mg) w produktach mlecznych lub przyjmowanie gotowych preparatów wapnia
- Stosowanie u kobiet w okresie pomenopauzalnym hormonalnej terapii zastępczej, wyłącznie pod kontrolą lekarza, co jest najlepszym środkiem zapobiegającym osteoporozie
Dodatkowo należy unikać sytuacji grożących upadkiem, a osoby z zaburzeniami równowagi powinny stosować laski lub chodziki.

Leczenie
Zalecenia ogólne
- Skuteczne leczenie choroby jest wyłącznie operacyjne
- Po zabiegu konieczne jest jak najszybsze usprawnianie chorego. Pacjenci zwykle wstają i rozpoczynają chodzenie z pomocą rehabilitanta w 2-3 dniu po operacji
- Początkowo niezbędne przy chodzeniu są kule lub balkonik
- Powrót do normalnej aktywności odbywa się stopniowo, pod ścisłą kontrolą lekarza. Może to czasami trwać nawet kilka miesięcy
- Po zagojeniu rany pooperacyjnej możliwe są normalne czynności higieniczne i pielęgnacyjne operowanego biodra
- Pacjenci, którzy nie mogą być operowani z powodu złego ogólnego stanu zdrowia, muszą być leczeni za pomocą wyciągu zakładanego na chorą kończynę lub tzw. gipsowego buta derotacyjnego. Takie leczenie wymaga zwykle ok. 6-8 tygodniowego leżenia w łóżku i jest obarczone wysokim ryzykiem powikłań.

Leczenie farmakologiczne
Jest to leczenie wspomagające. Stosowane leki to:
- środki przeciwbólowe
- antybiotyki, aby zapobiec infekcji rany pooperacyjnej
- leki przeciwzakrzepowe
- często konieczna jest transfuzja krwi lub jej preparatów
- leki stosowane w leczeniu osteoporozy (po wyjściu ze szpitala)

Leczenie operacyjne

W zależności od rodzaju złamania fragmenty kostne są łączone ze sobą przy pomocy specjalnych płyt lub śrub albo złamany fragment kości udowej jest zastępowany endoprotezą, całkowitą lub częściową, zależnie od wieku chorego.

Źródło: emedica.pl poradnikmedyczny.pl