Przepuklina pępkowa

Przepuklina pępkowa
łac. hernia umbilicalis

 

Etiologia i patogeneza

Przepuklina pępkowa to przepuklina, której wrota znajdują się w obrębie pierścienia pępkowego. Może ona występować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Mechanizm powstawania jej u dzieci związany jest z procesem gojenia się rany po odpadnięciu pępowiny (w pierwszych miesiącach życia). Przepuklina taka może ulec samowyleczeniu na skutek zarastania pierścienia ścięgnistego pępka.
U dorosłych przepuklina pępkowa może powstać na skutek stopniowego rozszerzania się pierścienia pępkowego podczas działania tłoczni brzusznej i zwiększonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Ten rodzaj przepuklin o wiele częściej występuje u kobiet i mają związek z przebytą ciążą, otyłością, wodobrzuszem lub guzami jamy brzusznej.

Wrota przepukliny nieleczonej stopniowo się powiększają, podobnie worek przepuklinowy, który może zawierać sieć, jelito cienkie a nawet poprzecznicę. Jeżeli między narządami ściśniętymi w worku przepukliny powstaną zrosty, wówczas przepuklina staje się uwięźnięta, bądź nieodprowadzalna. U chorego z rozległą przepukliną pępkową worek może znajdować się bezpośrednio pod skórą, która może być ścieńczała, zmieniona zapalnie lub pokryta owrzodzeniami.

Obraz kliniczny

Przepuklina pępkowa może przybierać postać nieznacznego, lub powiększającego się podczas kaszlu uwypuklenia w okolicach pępka, jak również dużego uwypuklenia w śródbrzuszu, przyjmującego postać elastycznego guza.
Bywa ona także przyczyną dolegliwości: ból, wzdęcia, zaparcia. Problemem są duże przepukliny u osób otyłych. Zabieg operacyjny wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz oddechowych. Jeśli skóra nad przepukliną jest zmieniona zapalnie, należy dążyć do wygojenia ran jeszcze przed zabiegiem.

Powikłania

Najgroźniejszym jest uwięźnięcie przepukliny, któremu może ulec sieć, jelito cienkie lub grube. Do uwięźnięcia zachodzi wskutek dysproporcji pomiędzy powiększającym się workiem przepukliny a jej wąskimi wrotami. Niebezpieczny jest także mechanizm dopełniania uwięźniętej pętli jelita doprowadzający nawet do zgorzeli jelita.

Leczenie

Duże przepukliny zaopatruje się poprzez operację metodą bez napięcia z wykorzystaniem siatek z tworzywa sztucznego, podobnie jak w przypadku pooperacyjnych przepuklin brzusznych.
Tradycyjną metodą zaopatrywania średnich przepuklin bez użycia siatki jest sposób Mayo. Operacja polega na dotarciu do worka przepuklinowego przez łukowate cięcie, zwykle poniżej pępka. Wypreparowuje się worek i dociera do jego wrót. Worek odcina się, a pierścień pępkowy z powięzią i mięśniami nacina się w prawo i w lewo na długości ok. 9 cm, dokonuje się zszycia otrzewnej poprzez przyszycie dolnego brzegu płata otrzewnowo-mięśniowo-powięziowego do tylnej powierzchni płata górnego.

Bibliografia: 'Podstawy chirurgii" podręcznik pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała