Stłuczenie mózgu

Stłuczenie mózgu

Jest to stan, w którym utracie przytomności o różnym czasie trwania towarzyszą objawy uszkodzenia tkanki mózgowej.

Dolegliwości

• zmienny stopień zaburzeń świadomości – w zależności od miejsca uszkodzenia (np. przy stłuczeniu płata czołowego poszkodowany może być przytomny, przy stłuczeniu pnia mózgu poszkodowany jest nieprzytomny i może dojść do natychmiastowego zgonu)
• różnego stopnia zaburzenia neurologiczne – w zależności od miejsca stłuczenia (np. zaburzenia mowy, pamięci – przy uszkodzeniu płata skroniowego, zaburzenia widzenia – przy uszkodzeniu płata potylicznego itp.)
• porażenia nerwów czaszkowych.
Utrata przytomności często trwa ponad piętnaście minut. Natomiast rzadko występują takie objawy, jak: silne bóle głowy, sztywność karku, wymioty, porażenie połowicze, zaburzenia mowy, wzroku i oddechu. Dolegliwości pojawiają się na ogół bezpośrednio po doznanym urazie, rzadko jeden do czterech dni po wypadku. Następstwa stłuczenia mózgu zależą od rozległości i lokalizacji urazu, poczynając od częstych bólów głowy, napadów drgawek i zaburzeń pamięci, a kończąc na ciężkich porażeniach, zaburzeniach zachowania lub trwałej nieprzytomności.

Przyczyny

Przy gwałtownym wstrząśnieniu głowy może dojść do uszkodzenia naczyń w jej wnętrzu. Gdyby do takiego uszkodzenia doszło na przykład w nodze, zamanifestowałoby się ono "niebieskim sińcem". Natomiast uszkodzenie w obrębie mózgu prowadzi do krwawienia często z bardzo ciężkimi następstwami. Ucisk wynaczynionej krwi i płynu tkankowego może spowodować uszkodzenie mózgu. Cho¬rzy ze stłuczeniem mózgu narażeni są na różne po¬wikłania, takie jak obrzęk mózgu lub wtórny krwo¬tok do zniszczonej tkanki.

Leczenie

Obowiązuje zasada bezwzględnej hospitalizacji przez okres kilku tygodni. Objawy mogą ustąpić lub znacznie się zmniejszyć po kilku tygodniach lub miesiącach. Mogą jednak utrzymywać się do końca życia i być przyczyną trwałego inwalidztwa.
 

Źródło: biomedical.pl  choroby.biz