Drgawki

Drgawki


Drgawki to reakcja układu nerwowego spowodowana różnymi czynnikami. Towarzyszą jej zmiany świadomości. Wyróżnia się:
• drgawki toniczne - długoutrzymujące się naprężenie mięśniowe
• drgawki kloniczne - skurcze mięśniowe o dużej częstotliwości
Drgawki mogą dotyczyć części ciała lub obejmować całe ciało - drgawki uogólnione. Często są powodem powstania wtórnych urazów: złamań, krwiaków, wstrząśnień mózgu i krwotoków.Przyczyny:
• padaczka
• urazy czaszkowo-mózgowe
• zaburzenia przemiany materii
• zatrucia
• niedotlenienie
• długotrwały brak snu
• zespół abstynencji poalkoholowej i polekowej, zespół odstawienia narkotyków
• wysoka temperatura ciała (u dzieci)

Rozpoznanie:
• upadek
• utrata świadomości
• skurcze
• ślinotok, może dojść do przegryzienia języka - krew
• niekontrolowane moczenie się
• okres braku świadomości lub dezorientacji po ustaniu atakuPostępowanie:
Sprowadza się do zapewnienia poszkodowanemu warunków ograniczających możliwość dalszych obrażeń:
1. zabezpieczenie przed upadkiem i urazami
2. udrożnienie dróg oddechowych, przytrzymywanie głowy
3. nie zaleca się wkładania w usta poszkodowanego jakichkolwiek przedmiotów
4. nie zaleca się silnego krępowania ciała poszkodowanego
5. ułożenie w pozycji bezpiecznej po zakończeniu napadu drgawkowego
6. kontrola drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych
7. wezwanie pomocy medycznej w przypadku gdy:
o drgawki trwają dłużej niż 5 minut
o drgawki powracają
o w wyniku napadu doszło do urazu
o poszkodowany nieprzytomny lub splątany powyżej 5 minut po ustaniu napadu

Źródło: pierwszapomoc.com